Teemat

Kuvat Eija Stenberg.

SAVONLINNA SYDÄMELLÄ – PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA – KUNTALAISTA KUUNNELLEN

 

Savonlinnan Demarit haluavat kehittää kaupunkia kuntalaista kuunnellen paremmaksi kodiksi meille kaikille. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolinen kuntalaisten kohtelu ovat meille tärkeitä päätöksiä tehdessä. Palvelut tulee tuottaa lähtökohtaisesti kaupungin omana työnä ja niiden laatu tulee turvata. Hankimme täydentäviä palveluja ensisijaisesti paikallisilta järjestöiltä ja yrityksiltä. Huolehdimme, että kaupunki on hyvä työnantaja. Tulevaisuuden asettamat haasteet vaativat yhteistyötä ja yhteistyökumppaneita.

 

TASA-ARVOISESTA KOULUTUKSESTA PERUSTA SAVONLINNAN KEHITTYMISELLE

Huomioimme yhdenvertaisesti perheiden tarpeet varhaiskasvatuksessa.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautettava Savonlinnassa.

Tarjoamme peruskoulussa kaikille samat valmiudet (mm. digiopetus).

Panostamme laadukkaaseen yhtenäisempään lukio- ja ammatilliseen koulutukseen.

Tuemme kansalaisopistotoimintaa ja aikuisopiskelua.

 

LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT ASIAKASLÄHTÖISESTI

Peruspalvelut lähelle kuntalaisia.

Panostamme ennalta ehkäisevään toimintaan.

Varmistamme yhtenäiset palveluketjut estäen syrjäytymisen.

Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja torjumme yksinäisyyttä.

Terveysasemat Savonrannalla, Punkaharjulla ja Kerimäellä säilytettävä.

Tarjoamme ikäihmisille hoidon heitä arvostaen huolehtien hoitohenkilökunnan riittävyydestä.

Kotisairaanhoidon suunnitelmallisuutta parannetaan.

Nykytasoinen keskussairaala ja päivystystoiminta säilytettävä.

 

LIIKUNTA JA KULTTUURI KUULUVAT KAIKILLE

Liikunta ja kulttuuri lisäävät hyvinvointia.

Turvaamme tasapuoliset mahdollisuudet harrastaa ja osallistua mm. kustannuksia alentamalla ja avustamalla vapaaehtoistoimintaa.

Tarvitsemme nykyaikaisen uimahallin, toimivan ammattiteatterin ja monipuolisen konserttitarjonnan.

Oopperajuhlien kehittämismahdollisuudet taattava.

Ikäihmisten liikuntamahdollisuuksiin panostamalla tukea kotona asumiselle.

 

AKTIIVINEN ELINKEINOTOIMINTA JA EDUNVALVONTA KEHITYKSEN MOOTTORINA

Kehitämme kaupungin ja sen asukkaiden elinvoimaa ja hyvinvointia panostamalla yritysten toimintaedellytyksiin ja työllisyyteen.

Työttömyyden torjuntaan ja työllistämiseen lisättävä varoja ja yhteistyökumppaneita.

Olemme yhteistyökykyisiä ja -haluisia muiden kuntien, valtion, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Pidämme huolen, että hallitus ei unohda lupaustaan OKL:n menetysten kompensoimisesta täysimääräisesti.

Nykyinen määrä korkeakoulutuspaikkoja säilytettävä.

 

KUNTALAISTEN EHDOILLA

Lähidemokratia pysyväksi osaksi päätöksentekoa.

Avaamme kuntalaisille uusia osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia ja muotoja.

Lisäämme lähidemokratiaa eri kaupunginosiin ja palveluihin.

 

TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ ELINYMPÄRISTÖ

Toimimme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Otamme kuntalaiset mukaan uudistamaan toimintatavat kestäviksi.

Huolehdimme puhtaista vesistöistämme ja yhteisistä ranta-alueista.

Teemme Savonlinnasta kiertotalouden edelläkävijän.

Kehitämme kaavoituksella hyvää asuin- ja yritysympäristöä.

Huolehdimme kaupungin vuokra-asuntojen saatavuudesta, laadusta ja kohtuuhintaisuudesta.

Pyrimme turvaamaan hyvät liikenneyhteydet, lossit ja joukkoliikenteen tasapuolisen tarjonnan.

 

 

Savonlinna tarvitsee aktiivisia kuntapäättäjiä!

 

Äänestä Savonlinnan demarien kuntavaaliehdokkaita.