SDP

Sosialidemokratia syntyi oikeudenmukaisuutta vaativana sivistyksellisenä kansanliikkeenä.

Niin liikkeen syntyaikoina kuin tänäänkin meillä on sama suuri eettinen tavoite, nostaa jokainen ihminen täydeksi kansalaiseksi, jolla on todelliset ja tasavertaiset mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa.

Juuri avoimella ja monipuolisella keskustelulla sosialidemokraattisen kansanliikkeen on pidettävä kaikki osallisina.

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

 

 

SDP on koko maan kattava lähes 50 000 jäsenen puolue. Sosialidemokraattinen liike on arvoihin pohjautuva kansanliike.

Sosialidemokraattinen liike on kansanvallan liike. Me haluamme kehittää suomalaista yhteiskuntaa kansalaisyhteiskunnaksi, jossa päätöksenteko perustuu kansalaisten herkkään kuulemiseen, tasavertaiseen vuorovaikutukseen ja luottamukseen.

Valta puolueessa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö. Puolueen toimintaperiaatteita ovat avoin keskustelu ja tiedonkulku sekä jäsenten tasa-arvo.

SDP on perustettu vuonna 1899 Suomen Työväenpuolueen nimellä. Nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 1903 Forssassa pidetyn puoluekokouksen jälkeen.