Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.


SDP on arvoihin pohjautuva lähes 40 000 jäsenen puolue. SDP:n päämääränä on yhteiskunta, jossa vapaus voittaa alistamisen, humaanisuus suvaitsemattomuuden ja oikeudenmukaisuus itsekkyyden.

Sosialidemokraattinen liike on kansanvallan liike. Me haluamme kehittää suomalaista yhteiskuntaa kansalaisyhteiskunnaksi, jossa päätöksenteko perustuu kansalaisten herkkään kuulemiseen, tasavertaiseen vuorovaikutukseen ja luottamukseen.

Valta puolueessa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö. Puolueen toimintaperiaatteita ovat avoin keskustelu ja tiedonkulku sekä jäsenten tasa-arvo.

SDP on perustettu vuonna 1899 Suomen Työväenpuolueen nimellä. Nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 1903 Forssassa pidetyn puoluekokouksen jälkeen.